سهمیه «شنا» ایران در المپیک چگونه به دست آمد/صید بزرگ از دل کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سهمیه مستقیم المپیک (حد نصاب ورودی B) در رشته شنا بعد…

معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر…

معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان…

سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .…

عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .…

علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅…

EnglishIran