قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

قانون انتخابات شوراهای اسلامی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب ۱/۳/۱۳۷۵…

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵.۳.۲۳

‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ‌فصل اول – تشکیلات ‌ماده…

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

‌قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب‌شهرداران مصوب ۱۳۷۵ .:. ‌قانون فوق…

قانون انتخابات شوراهای شهر (مصوب ۱۳۵۸.۷.۱)

‌لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن  ‌مصوب ۱۳۵۸.۷.۱ فصل اول – کلیات ‌ماده…

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا

وزارت کشور اعلام کرد: ثبت نام از داوطلبان سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در…

EnglishIran