سهمیه «شنا» ایران در المپیک چگونه به دست آمد/صید بزرگ از دل کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سهمیه مستقیم المپیک (حد نصاب ورودی B) در رشته شنا بعد…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهرستان شهریار (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر باغستان (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر باغستان (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر شاهدشهر (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر شاهدشهر (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر وحیدیه (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر وحیدیه (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر فردوسیه (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر فردوسیه (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر اندیشه (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر اندیشه (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر صباشهر (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر صباشهر (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

EnglishIran