افتتاح دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شاهدشهر

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ امروز شنبه مورخ ۲ اسفند ماه…

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر شاهدشهر (انتخابات ۹۶)

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر شاهدشهر (با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت استان…

استمرار ملاقات هفتگی شهردار با شهروندان شاهدشهر

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در راستای تکریم ارباب رجوع و…

ملاقات هفتگی سلمانی شهردارشاهدشهر با شهروندان

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در راستای ارتباط مستقیم و چهره…

دیدار چهره به چهره شهردار سلمانی با مردم شاهدشهر

طبق روال هر سه شنبه ملاقات عمومی شهردار با شهروندان فهیم شاهدشهر در دفتر کار ایشان…

تشکیل سومین جلسه اختصاصی شورای معاونین در ناحیه یک شهرداری

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ رأس ساعت…

برگزاری جلسه ملاقات هفتگی شهردار شاهدشهر با شهروندان

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در راستای تکریم ارباب رجوع و…

برگزاری سی یکمین جلسه ملاقات عمومی شهردار شاهدشهر

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در راستای خدمت رسانی هر چه…

ورود سراج شاهدشهر خبرنامه داخلی شهرداری به عرصه رسانه

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ نخستین شماره خبرنامه داخلی شهرداری ،…

EnglishIran