برای شرکت در آزمایش واکسن کرونا از سراسر ایران داوطلب شدند

دکتر مینو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واکسن‌های ایرانی کرونا با بیان اینکه…

EnglishIran