«حیا» سی و چهارمین منزل از منازل سلوک الی الله تعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی از مراجع تقلید و یکی از اساتید…

آیت الله مجتبی تهرانی می گفتند هرچه دارم از حضرت امام(ره) دارم

به گزارش خبرنگار مهر، هشت سالی است که از درگذشت مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی…

کم رنگ شدن غیرت منشاء بسیاری از مفاسد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی از مراجع تقلید و یکی از اساتید…

EnglishIran