اصالت دو عنصر محوری مبدأ و معاد در اخلاق پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در پیام به هشتمین کنگره اخلاق پزشکی ایران…

EnglishIran