بازدید دادستان شهرستان شهریار از وضعیت حوضچه فاضلاب امیریه

به گزارش واحد خبرو اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات: با هدف ضرورت ساماندهی وضعیت حوضچه فاضلاب امیریه…

EnglishIran