اهدای تبلت به دانش آموزان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره)

اهدای تبلت به دانش آموزان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح امروز طی مراسمی در دفتر…

EnglishIran