آخرین تصمیم درباره برگزاری امتحانات در تهران

فارس نوشت: سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امتحانات حضوری در هیچ مقطع تحصیلی برگزار…

EnglishIran