جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری ملارد برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، جلسه پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۰…

EnglishIran