بازدید نمایندگان استانداری تهران و فرمانداری ملارد از تجهیزات برف روبی شهرداری ملارد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، نماینده استانداری و نماینده فرمانداری ملارد…

EnglishIran