ترجمه کتاب فلسفه تحلیلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه راهنمای فلسفه بلک‌ول (۱)، کتاب فلسفه تحلیلی تألیف جان سرل…

EnglishIran