جذب نیرو در شهرداری تهران دگرگون شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز استقامتی، همزمان با بازدید از کانون ارزیابی مدیران شهرداری تهران در…

EnglishIran