اجرای مهدی تاجور منتخب دوازدهمین جلسه ارتقا دعاخوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه ارتقا دعاخوانان ممتاز کشور، شامگاه چهارشنبه ۳ دی ماه از…

EnglishIran