برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

سی و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست…

برگزاری سی چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

سی چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست معاونت…

بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قدس

در این جلسه به مشکلات و موانع تولید ۲ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان…

برگزاری سی دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار

سی دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست معاونت…

EnglishIran