برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهریار/ الزام به همکاری ادارات در اجرای طرح نماد

طاهری فرماندار شهریار در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار با اشاره به اهمیت اجرای طرح…

EnglishIran