برگزاری سی یکمین جلسه ملاقات عمومی شهردار شاهدشهر

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در راستای خدمت رسانی هر چه…

EnglishIran