جلوگیری از سفر ۶۰۰۰ کرونایی/ جزئیات مراقبت الکترونیک از بیماران

احسان محبی نظر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه فناوری قرارگاه یک هفته است که…

EnglishIran