حمایت روزنامه کیهان از توافق ایران و آژانس/ با عرض پوزش از نمایندگان، نیازی به این حجم اعتراض نبود

۱ـ توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از دستاوردهای…

EnglishIran