دومین نشست پیگیری راه اندازی درمانگاه خیریه در محله خادم آباد باغستان

دومین نشست پیگیری راه اندازی درمانگاه خیریه در محله خادم آباد باغستان با حضور امام جمعه…

EnglishIran