پرستاران بدون تعرفه خدمت می‌کنند/ ۱۴ سال بایکوت قانون پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری همواره مظلوم ترین گروه از تیم سلامت هستند که بیشترین…

EnglishIran