خط کشی معابر سطح شهر بصورت مستمر انجام می شود

در راستای ارتقا امنیت عبور و مرور شهروندان، عملیات خط کشی محوری معابر شهری در سطح…

EnglishIran