قیمت ۴۵ درصد خودروهای تولید داخل آزاد خواهد شد! نسخه وزارت صمت برای بازار خودرو

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌ سازان با تشریح بسته پیشنهادی به سران قوا برای حمایت از…

EnglishIran