بانک مرکزی به ۹۶.۵ درصد از درخواست‌های مردمی پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی…

EnglishIran