جزییاتی از دادگاه و اعدام صدام دیکتاتور معدوم عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، صدام حسین تکریتی در نگاه مردم ایران مصداق بارز یک دیکتاتور خونریز…

EnglishIran