حضور فرماندار شهریار در آئین آغاز رزمایش همدلی و مواسات شهر اندیشه

آئین آغاز رزمایش همدلی و مواسات شهر اندیشه و توزیع بسته‌های معیشتی با حضور طاهری فرماندار…

EnglishIran