چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای رهبری درخصوص رفع مشکلات بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه…

EnglishIran