زلزله ۴ ریشتری دماوند را لرزاند

باشگاه خبرنگاران: این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۵.۷۸۸ و طول جغرافیایی ۵۲.۰۲۸ و در عمق ۸…

EnglishIran