رئیس جدید هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهریار منصوب شد

در پی پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان، طی حکمی از سوی رئیس هیات ورزش روستایی…

EnglishIran