پروژه مجموعه فرهنگی و سالن همایش‌های باغستان در مسیر پیشرفت/ افزایش سرانه فرهنگی مورد توجه مدیریت شهری باغستان

شهردار باغستان با اشاره به پیشرفت اجرایی پروژه مجموعه فرهنگی و هنری و سالن همایش‌های شهر…

EnglishIran