دکتر کوهپایه زاده : « اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی؛ صحنه وفاق و همدلی ایران اسلامی؛ برای تحقق اهداف سلامت»

بازدید رئیس دانشگاه؛ معاون بهداشت و رئیس بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از اجرای…

EnglishIran