فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه

طه، بیستمین سوره در قرآن کریم با ۱۳۵ آیه است که پیش از هجرت پیامبر به…

EnglishIran