علاج گیاهی سوزش کف پاهایتان

احساس سوزش در پاها، ممکن است ناشی از آسیب های عصبی در پاها باشد که نوروپاتی…

EnglishIran