اجرای سیستم تله متری و پایش مرکزی شبکه جداسازی آب شرب از خام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، حسن جوینده مدیرعامل شرکت گفت:…

EnglishIran