مجلس ازطریق مجامع بر شرکت‌های دولتی نظارت کند/لزوم حذف ارقام صوری

علی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بودجه به صورت کلی منابع و مصارف شرکت‌ها…

EnglishIran