شغل سفیر اتریش در ایران دقیقا چیست؟!

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «اشتفان شُلتس» سفیر اتریش در ایران که دکترای علوم سیاسی دارد، بیش…

EnglishIran