شهردار اندیشه : اهدا کمک هزینه دو‌میلیون‌تومانی به بهره برداران ناوگان حمل ‌و نقل عمومی شهرداری اندیشه

شهردار اندیشه : اهدا کمک هزینه دو‌میلیون‌تومانی به بهره برداران ناوگان حمل ‌و نقل عمومی شهرداری…

شهردار اندیشه : تعهد و وظیفه شناسی مهمترین عامل در پیشرفت پروژه های عمرانی است

شهردار اندیشه : تعهد و وظیفه شناسی مهمترین عامل در پیشرفت پروژه های عمرانی است به…

EnglishIran