بیست و هشتمین ملاقات هفتگی شهردار با شهروندان شاهدشهر

📢به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاهدشهر؛ جلسه ملاقات مردمی مهندس سلمانی شهردار شاهدشهر…

EnglishIran