ساماندهی معابر شهرک شهید عزیزی در قالب “طرح جهادی محله اسلامی”

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، شهردار قدس با…

EnglishIran