سند متوازن آموزش عالی سلامت ایران ۱۴۰۸ در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ سند…

EnglishIran