حتی یک اتوبوس هم از عوارض آلایندگی برای تهران نخریدند

مجید فراهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی از سوی…

EnglishIran