برگزاری نشست ارزیابی عملکرد سالانه فرمانداری شهرستان قدس

نشست ارزیابی عملکرد سالانه فرمانداری شهرستان قدس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس،…

EnglishIran