۱۱ میلیون ایرانی گرفتار فشارخون بالا/ روش های کنترلی را بشناسیم

مجید حاجی فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغذیه سالم برای جلوگیری از پرفشاری…

EnglishIran