ضرورت توجه به اجرای پروژه های بین المللی فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور…

EnglishIran