مانور ساعت صفر در استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفدهمین سالگرد وقوع زلزله بم، صبح جمعه و با حضور رئیس…

EnglishIran