سند راهبردی اقتصاد محتوای فضای مجازی تدوین می‌شود

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سند راهبردی اقتصاد محتوای فضای مجازی بر…

EnglishIran