بازسازی مدرسه عصمت شهرصفادشت باهمکاری شهرداری

سرپرست واحد عمران شهرداری صفادشت از بازسازی مدرسه دخترانه عصمت شهر خبر داد. به گزارش روابط…

EnglishIran