برگزاری کمیته رهگیری و مراقبت طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ به شیوه محله و خانواده محور

واحد گسترش و واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان ملارد، به منظور اطلاع رسانی…

EnglishIran