فرماندار ملارد در حاشیه بازدید از مرکز درمانی کوثر مارلیک خطاب به پرستاران

از شروع دوره جدید محدویت ها از ابتدای آذر ماه با همکاری خوب مردم و برنامه…

EnglishIran